Nero SoundTrax 15.0.500

Nero SoundTrax 15.0.500

Nero AG – 68,5MB – Freeware – Windows
ra khỏi 53 phiếu
4 Stars User Rating
Nero SoundTrax là một ứng dụng chuyên nghiệp cho việc tạo ra các đĩa CD âm thanh. Thay vì chỉ đơn giản là biên dịch tập tin âm thanh vào một danh sách, bạn có thể bây giờ kết hợp hoặc thay đổi nội dung của các tập tin âm thanh. Một số trình thuật có sẵn để giúp bạn sao chép hồ sơ LP hoặc băng cát-sét của bạn vào máy tính của bạn trong chỉ là một vài bước.

Tổng quan

Nero SoundTrax là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nero AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.482 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nero SoundTrax là 15.0.500, phát hành vào ngày 24/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/01/2010.

Nero SoundTrax đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 68,5MB.

Người sử dụng của Nero SoundTrax đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nero SoundTrax!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.482 UpdateStar có Nero SoundTrax cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản